Μέθοδοι

Εφαρμόζουμε τις πιο αποτελεσματικές και πιο αξιόπιστες θεραπευτικές μεθόδους με σκοπό να προσφέρουμε ποιοτικές θεραπείες επικεντρωμένες στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η Εντατική αλληλεπίδραση είναι μια προσέγγιση στην οποία ο ειδικός είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις προσώπου, τη φωνή και τη γλώσσα του σώματος εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης και βοηθάει τα άτομα στα πρώιμα στάδια τα ανάπτυξης να μάθουν τις «Βασικές Αρχές τς Επικοινωνίας».

Ποιες είναι οι Βασικές Αρχές της Επικοινωνίας;

 • Να απολαμβάνεις να βρίσκεσαι με κάποιον άνθρωπο
 • Να αναπτύξεις την ικανότητα να εστιάζεις σε κάποιον άνθρωπο
 • Να μπορείς να συγκεντρώνεσαι και να έχεις διάρκεια προσοχής
 • Να μαθαίνεις να συμμετέχεις σε αλληλουχίες δραστηριοτήτων μαζί με το άλλο άτομο
 • Να μαθαίνεις να κάνεις εναλλαγή σειράς σε δραστηριότητες με άλλο άτομο
 • Να χρησιμοποιείς και να κατανοείς τις εκφράσεις του προσώπου
 • Να χρησιμοποιείς και να κατανοείς τα σωματική επαφή, το άγγιγμα
 • Να χρησιμοποιείς και να κατανοείς τη μη λεκτική επικοινωνία
 • Να χρησιμοποιείς φωνοποιήσεις με νόημα
 • Να μάθεις να ρυθμίζεις και να ελέγχεις το επίπεδο διέγερσής σου
 • Να αναπτύσσεσαι συναισθηματικά και σωματικά

Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα , το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.

Το Makaton μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα και μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους, τους οποίους το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα εμποδίζει σημαντικά στο να αλληλεπιδράσουν κατάλληλα με τον περιβάλλοντα κόσμο. Η φιλοσοφία του προγράμματος, για να στηρίξει τις ελλιπείς επικοινωνιακές και γλωσσικές δομές των αιτούντων, είναι η ενίσχυση των επικοινωνιακών και γλωσσικών δομών με εκπαιδευτικά μέσα που βασίζονται σε οπτικά μοντέλα.

Τα SIMATA είναι μια μέθοδος παρέμβασης στην αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία. Τα SIMATA εφαρμόζονται από το παιδί και τον θεραπευτή και σχετίζονται άμεσα με την τοποθεσία της άρθρωσης και την παραγωγή του κάθε φθόγγου. Παρέχουν εξωγενή ακουστικά, οπτικά (αναπαράσταση του φθόγγου ως προς τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής του), απτικά (αγγίζουν τη θέση άρθρωσης και ακολουθούν τον τρόπο, για παράδειγμα δόνηση) και ιδιοδεκτικά (προκαλούμε αργή και παρατεταμένη άρθρωση για να προσφέρει πρόσθετη ιδιοδεκτική πληροφόρηση) ερεθίσματα στην ελληνική γλώσσα. Τα SIMATA παρέχουν τη δυνατότητα στο παιδί να εφαρμόζει μόνο του τη μέθοδο αλλά και μαζί με το θεραπευτή. Συνοδεύονται από εικόνες που εμφανίζουν μεμονωμένους φθόγγους για επιπλέον οπτική ανατροφοδότηση.

Η θεραπεία M.O.R.E. (Motor-Oral-Respiration-Eye) εφαρμόζεται σε παιδιά με νευρο-εξελικτικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Βασίζεται στην νευροφυσιολογική εξέλιξη του στόματος με την λειτουργία της αναπνοής, της κίνησης των ματιών, της προσοχής- συγκέντρωσης, της μάθησης και της εγρήγορσης, της αυτορύθμισης, της οπτικής και ακουστικής αντίληψης καθώς και της σημαντικότατης συνεργίας Απομύζησης-Κατάποσης-Αναπνοής.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται με ειδικό πρωτόκολλο και είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του θεραπευτή. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει αναπνευστικές ασκήσεις (για βελτίωση και ενδυνάμωση του αναπνευστικού συστήματος), καθώς και χρήση σφυριχτών με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας η κάθε μια (για ενίσχυση των κινητικών, στοματικών και οπτικών δεξιοτήτων του παιδιού).

Το PECS μεταφράζεται ως «Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων», το οποίο είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν.

Το πρωτόκολλο του PECS δίνει έμφαση στην ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, στη χρήση κατάλληλων ενισχυτών και στη δημιουργία προγραμμάτων συμπεριφοριστικής παρέμβασης. Είναι λοιπόν απαραίτητη η χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών εκπαίδευσης, συστημάτων ενίσχυσης, στρατηγικών διόρθωσης λαθών και στρατηγικών γενίκευσης για τη διδασκαλία της κάθε δεξιότητας. Για όλους τους παραπάνω λόγους το σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από θεραπευτές οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στη χορήγησή του και πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τους γονείς, το σχολικό περιβάλλον και την κοινότητα μέσα στην οποία εξελίσσεται η καθημερινότητα του παιδιού.

IMG_20200623_153311_resized_20200624_085858847 (1)

Σχετικά με μένα

Ονομάζομαι Βασιλική και είμαι Λογοθεραπεύτρια, απόφοιτη από το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Η αγάπη μου για τα παιδιά με οδήγησε στο να επιλέξω αυτό το επάγγελμα. Βασικό κομμάτι της δουλειάς μου είναι να δημιουργήσω μια υγιή θεραπευτική σχέση με το παιδί, ώστε να νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Η εμπειρία, το βίωμα και το κίνητρο οδηγούν το παιδί στη γνώση, ας μην του τα στερήσουμε! Η θεραπεία κάθε παιδιού βασίζεται στην αναπτυξιακή του πορεία και όχι στο σύμπτωμα που εμφανίζει. Πολύ συχνά, συναντώ γονείς με αίτημα ότι «το παιδί τους δεν μιλάει». Η ομιλία είναι ένα από τα συμπτώματα. Στόχος είναι να εντοπίσουμε την αιτία που παρεμποδίζει την ομιλία. Αν θέλεις και συ να μοιραστείς τις ανησυχίες ή τους προβληματισμούς σου γύρω από την ανάπτυξη του παιδιού σου θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσεις μαζί μου.

Είμαι στη διάθεσή σου!

Πτυχιούχος Λογοθεραπείας

Μιλήστε μαζί μου: 2683 029314
ή κλείστε μια Online συνεδρία

Ώρες γραφείου

 • Δευτέρα-Παρασκευή 13:00 - 21:00
 • Σάββατο-Κυριακή Κλειστά
Κλείστε μια συνεδρία