Τα εργαλεία μας

Χρησιμοποιούμε σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και άμεση θεραπεία διαταραχών επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας, μαθησιακών δυσκολιών.

Η παρούσα δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: πρώτον της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και δεύτερον, της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες.

Χορηγείται σε παιδιά από 4 έως 7 ετών. Αποτελείται από 10 έγχρωμες κάρτες, οι οποίες παρουσιάζουν διάφορες καθημερινές καταστάσεις. Ο εξεταστής χρησιμοποιεί ερωτήσεις, που είναι συγκεκριμένες για κάθε εικόνα, ώστε να εκμαιεύσει από το παιδί μια απάντηση για κάθε εικόνα, την οποία και καταγράφει με σκοπό την βαθμολόγησή της σύμφωνα με τους πίνακες βαθμολόγησης της δοκιμασίας.

Η παρούσα δοκιμασία αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, καθιστώντας εφικτή την ακριβή μέτρηση των λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8. Αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Ο εξεταστής δείχνει μια εικόνα κάθε φορά ζητώντας από τον εξεταζόμενο να την ονομάσει, ώστε να εκμαιεύσει από το παιδί μια απάντηση για κάθε εικόνα, την οποία και καταγράφει με σκοπό την βαθμολόγησή της σύμφωνα με τους πίνακες βαθμολόγησης της δοκιμασίας.

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη.

Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.

Το Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών – Αδυναμιών είναι ένα λογισμικό που χορηγείται σε παιδιά από Β΄ Δημοτικού μέχρι και Β΄ Γυμνασίου. Σκοπός του είναι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. Περιλαμβάνει ασκήσεις, σαν παιχνίδια, που εκτελούνται από τους μαθητές στον υπολογιστή χωρίς επίβλεψη και παρέχει ένα προφίλ επιδόσεων για κάθε παιδί.

Τα πεδία που εξετάζονται είναι:

  • H ταχύτητα και ακρίβεια αναγνώρισης εικόνων και λέξεων
  • H ιστορική και γραμματική ορθογραφία/li>
  • H προφορική και γραπτή κατανόηση
  • H μορφοσύνταξη
  • Tο λεξιλόγιο
  • Tο εύρος προσοχής
  • H μη λεκτική νοημοσύνη
  • Oι μουσικές δεξιότητες

Το πρωτόκολλο αξιολογεί τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών στη σχολική ηλικία. Χορηγείται σε παιδιά από Β΄ Δημοτικού μέχρι και Β΄ Λυκείου. Το πρωτόκολλο δίνεται ατομικά σε κάθε παιδί και αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα από 7 δραστηριότητες, οι οποίες εξετάζουν τη γλωσσική ικανότητα του παιδιού, 11 δραστηριότητες που εξετάζουν τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, 7 δραστηριότητες οι οποίες εξετάζουν τις μεταγλωσσικές ικανότητες και 11 γραμματικές ασκήσεις.

Το Εργαλείο για την Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας (6-10 ετών). Σκοπός του Εργαλείου είναι η εξαγωγή αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων για τον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη (στις πρώτε τάξεις του Δημοτικού) ή την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης (στις μεγαλύτερες τάξεις) λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις γνωστικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.

Πρόκειται για ένα τεστ νοημοσύνης που μπορεί να χορηγηθεί σε ηλικιακές ομάδες από 5 ετών έως ηλικιωμένους και ελέγχει εκλεκτικά ορισμένα μόνο στοιχεία της νοημοσύνης, όπως για παράδειγμα την αναλυτική ικανότητα του εξεταζόμενου, σε συνδυασμό με την αίσθηση της όρασης, την αίσθηση της συμμετρίας, καθώς επίσης και την ικανότητα του ατόμου να συσχετίζει σύμβολα και σχήματα μεταξύ τους.

Το Αθηνά Τεστ εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά. Αποτελείται από 15 κλίμακες που δίνουν μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Σκοπός του τεστ είναι η εξαγωγή αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων για τον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις γνωστικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.

Το Εργαλείο Αξιολόγησης της Συγκέντρωσης και της Προσοχής απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας (6-10 ετών). Σκοπός του Εργαλείου είναι η εξαγωγή αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων για τον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη (στις πρώτε τάξεις του Δημοτικού) ή την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης (στις μεγαλύτερες τάξεις) λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις γνωστικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.

IMG_20200623_153311_resized_20200624_085858847 (1)

Σχετικά με μένα

Ονομάζομαι Βασιλική και είμαι Λογοθεραπεύτρια, απόφοιτη από το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Η αγάπη μου για τα παιδιά με οδήγησε στο να επιλέξω αυτό το επάγγελμα. Βασικό κομμάτι της δουλειάς μου είναι να δημιουργήσω μια υγιή θεραπευτική σχέση με το παιδί, ώστε να νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Η εμπειρία, το βίωμα και το κίνητρο οδηγούν το παιδί στη γνώση, ας μην του τα στερήσουμε! Η θεραπεία κάθε παιδιού βασίζεται στην αναπτυξιακή του πορεία και όχι στο σύμπτωμα που εμφανίζει. Πολύ συχνά, συναντώ γονείς με αίτημα ότι «το παιδί τους δεν μιλάει». Η ομιλία είναι ένα από τα συμπτώματα. Στόχος είναι να εντοπίσουμε την αιτία που παρεμποδίζει την ομιλία. Αν θέλεις και συ να μοιραστείς τις ανησυχίες ή τους προβληματισμούς σου γύρω από την ανάπτυξη του παιδιού σου θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσεις μαζί μου.

Είμαι στη διάθεσή σου!

Πτυχιούχος Λογοθεραπείας

Μιλήστε μαζί μου: 2683 029314
ή κλείστε μια Online συνεδρία

Ώρες γραφείου

  • Δευτέρα-Παρασκευή 13:00 - 21:00
  • Σάββατο-Κυριακή Κλειστά
Κλείστε μια συνεδρία