Σχολική ετοιμότητα

Στο κέντρο μας αναλαμβάνουμε  την προετοιμασία μαθητών για την Α΄ Δημοτικού  δημιουργώντας πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία δεν έχουν κατακτήσει έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή ένταξη στην Α΄ τάξη του Δημοτικού. Κάθε πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, βάσει των αναγκών του κάθε παιδιού και εφαρμόζεται είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση και η ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων:

Βασικά χρώματα και σχήματα

Έννοιες μεγεθών, χώρου, χρόνου

Προγραφικές δεξιότητες

Οπτικές δεξιότητες

Ακουστικές δεξιότητες

Προμαθηματικές έννοιες

Δεξιότητες προφορικού λόγου

Συμβολικό παιχνίδι

Κοινωνικές δεξιότητες

Συγκέντρωση προσοχής

Υπενθύμιση

Το πρόγραμμα αυτό δεν υποκαθιστά κανενός είδους θεραπευτικό πρόγραμμα και μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά που είτε παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα στο κέντρο μας είτε όχι και απλά επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης

Ενημερωθείτε για τις μεθόδους αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε στο Κέντρο Λογοθεραπείας μας

Δείτε επίσης

Άλλες υπηρεσίες του Κέντρου Λογοθεραπείας μας.