Πρώιμη παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση αφορά ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας που έχουν διαγνωστεί ή υπάρχουν ενδείξεις για καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές.

Το θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα εμπλέκει και τους γονείς. Δίνει έμφαση στο να μάθουν να διευκολύνουν την ανάπτυξη των παιδιών τους με νέες δραστηριότητες, έχοντας πρώτα κατανοήσει τις ιδιαιτερότητές τους.

Γνωρίζοντας ότι το κάθε παιδί αναπτύσσεται και εξελίσσεται με το δικό του ρυθμό και λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, βασικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει κάθε παιδί να αναπτύξει τις δεξιότητες του σε όλους τους τομείς, δηλαδή:

  • γνωστικές δεξιότητες (σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων)
  • δεξιότητες επικοινωνίας (χειρονομίες, ομιλία, ακρόαση, κατανόηση)
  • σωματικές και αισθητηριακές δεξιότητες (μπουσούλημα, περπάτημα, αναρρίχηση, όραση, ακοή)
  • κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες (παιχνίδι, κατανόηση συναισθημάτων, φίλοι)
  • προσαρμοστικές δεξιότητες ή αυτοβοήθεια (φαγητό, μπάνιο, ντύσιμο).

Η έγκαιρη παρέμβαση είναι διαφορετική για κάθε παιδί και οικογένεια ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και τις προτεραιότητες της οικογένειας.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης

Ενημερωθείτε για τις μεθόδους αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε στο Κέντρο Λογοθεραπείας μας

Δείτε επίσης

Άλλες υπηρεσίες του Κέντρου Λογοθεραπείας μας.