Συμβουλευτική γονέων

Στο κέντρο μας παρέχεται συμβουλευτική γονέων σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας καθώς και εξωτερική συνεργασία με ψυχολόγο. Ο ρόλος του γονιού είναι μοναδικός, ίσως και ο πιο σημαντικός. Όταν κρίνεται απαραίτητο, οι γονείς συμμετέχουν στο πλαίσιο της ίδιας θεραπευτικής συνεδρίας και εκπαιδεύονται στον τρόπο παρέμβασης, προκειμένου να συμβάλουν στη περαιτέρω γενίκευση των δεξιοτήτων του παιδιού.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης

Ενημερωθείτε για τις μεθόδους αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε στο Κέντρο Λογοθεραπείας μας

Δείτε επίσης

Άλλες υπηρεσίες του Κέντρου Λογοθεραπείας μας.