Λογοθεραπεία

Στο κέντρο μας αξιολογούμε και παρέχουμε υπηρεσίες θεραπείας με εξατομικευμένα προγράμματα σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

Βασική προϋπόθεση πριν την έναρξη της αξιολόγησης είναι οι γονείς να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη ιατρικού, αναπτυξιακού και κοινωνικού ιστορικού έτσι ώστε να ληφθούν και να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα στη διαδικασία.

Παράλληλα, ζητάμε από το γονείς να μας πουν «ποιο είναι το αίτημά τους και ποιες δυσκολίες εντοπίζουν οι ίδιοι στο παιδί τους» κι έπειτα μαζί τους ιεραρχούμε τις δυσκολίες και θέτουμε τους στόχους.

Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού χρησιμοποιούνται σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης  γλωσσικών, γνωστικών, εκφραστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων με στόχο να προσαρμόσουμε εξατομικευμένα το πλάνο θεραπείας.

Ως μέσο θεραπείας χρησιμοποιούμε το παιχνίδι καθώς το παιδί μαθαίνει σε ένα ευχάριστο και προσαρμοσμένο περιβάλλον.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης

Ενημερωθείτε για τις μεθόδους αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε στο Κέντρο Λογοθεραπείας μας

Δείτε επίσης

Άλλες υπηρεσίες του Κέντρου Λογοθεραπείας μας.